6 augustus 2017

Abonnement cadeau doen

TRUI magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt eind februari, eind mei, eind augustus en eind november naar de abonnees verstuurd. Het abonnement gaat in vanaf het eerstvolgende nummer dat verstuurd wordt. De abonnementsprijs is € 30,- per jaar.

Gegevens voor de factuur:

Stuur TRUI naar: